Slnko

Slnko je to, čo je známe ako hviezda hlavnej kategórie; t.j. gule, ktorá sa skladá predovšetkým z dvoch plynov vodíka a hélia tak, že sú splnené určité podmienky. Prvá podmienka je, že musí mať hmotnosť spadajúcu do určitého rozsahu. Hoci sa diskutuje, tento rozsah sa všeobecne odhaduje medzi približne 1,4 x 1029 kg a 3,0 x 1032 kg. Druhou a najdôležitejšou podmienkou je, že musí existovať jadrová fúzia. Jadrová fúzia je proces, pri ktorom sa dve ľahšie atómové jadrá spoja alebo „fúzujú“ spoločne, aby vytvorili ťažšie atómové jadro. V súvislosti s hviezdami je vodík ľahší a hélium je ťažšie. Článok je predložený spoločnosťou hurtiglannu.com.

Veľkosť Slnka v porovnaní s najväčšími známymi hviezdami (červenými gigantmi) nie je príliš veľká. Avšak, v porovnaní s najbežnejším typom hviezdy vo vesmíre, červeným trpaslíkom, je Slnko o niečo väčšie. Takže Slnko nie je najväčším typom hviezdy vo vesmíre, ale je určite väčší ako väčšina.

Pokiaľ ide o hmotnosť Slnka v porovnaní s inými telami nachádzajúcimi sa v našej slnečnej sústave, Slnko je určite najhmotnejšie. Samotné Slnko obsahuje 99,8% celkovej hmotnosti v Slnečnej sústave. Z hľadiska veľkosti má Slnko priemer približne 1,4 milióna kilometrov. Na to, aby to bolo v perspektíve, je to takmer 110 násobok priemeru Zeme. Ak by ste naplnili duté Slnko so sférickými guľami Zeme, zmestilo by sa ich tam asi 960 000. Plocha Slnka je 11,990 krát väčšia než plocha Zeme.

Jedného dňa Slnko pohltí Zem. Slnko bude naďalej horieť asi 130 miliónov rokov potom, čo spáli celý svoj vodík a namiesto toho bude spaľovať hélium. Počas tejto doby sa rozšíri na takú veľkosť, aby pohltila Merkúr, Venušu a Zem. Keď dosiahne tento bod, stane sa červenou obrovskou hviezdou.

Energia, ktorú vytvára jadro Slnka, je jadrová fúzia. Toto obrovské množstvo energie sa produkuje, keď sa spoja štyri vodíkové jadrá do jedného jadra hélia – lån uden sikkerhed. Slnko je takmer dokonalá sféra. Slnko sa pohybuje rýchlosťou 220 km za sekundu. Je zhruba 24 000 až 26 000 svetelných rokov od galaktického centra a trvá približne 225-250 miliónov rokov na dokončenie jednej obežnej dráhy v strede Mliečnej dráhy.

To trvá osem minút, kým svetlo zo Slnka dopadne na Zem. Priemerná vzdialenosť Slnka k Zemi je približne 150 miliónov km. Svetlo sa pohybuje rýchlosťou 300 000 km za sekundu. Slnko je na polceste svojho života. Vo veku 4,5 miliardy rokov Slnko vypálilo približne polovicu svojich zásob vodíka a má dostatok energie, aby pokračovalo v spaľovaní vodíka ďalších 5 miliárd rokov.

Vzdialenosť medzi Zemou a Slnkom sa mení. Je to preto, lebo Zem prechádza okolo elipsovej obežnej dráhy okolo Slnka. Vzdialenosť medzi dvoma rozsahmi je od 147 do 152 miliónov km. Táto vzdialenosť medzi nimi je jedna astronomická jednotka (AU).

Slnko sa otáča opačným ako Zem. Slnko sa otáča zo západu na východ namiesto od východu na západ ako Zem. Slnko má silné magnetické pole. Keď Slnko uvoľňuje magnetickú energiu počas magnetických búrok, dochádza k vzniku slnečných žiar, ktoré na Zemi vidíme ako slnečné škvrny. Slnečné škvrny sú tmavé oblasti na povrchu Slnka spôsobené magnetickými zmenami. Dôvod, prečo sú tmavé je, že ich teplota je oveľa nižšia ako okolité oblasti. Teploty vo vnútri Slnka môžu dosiahnuť 15 miliónov stupňov Celzia.

Vďaka nášmu sponzorovi alebo sponsorer www.hurtiglannu.com.