Ako si vyrátať Váš hrubý zisk

Jednou z najdôležitejších finančných konceptov, ktoré sa budete musieť naučiť pri riadení Vášho nového podnikania, je výpočet hrubého zisku. Hrubý zisk na produkte sa vypočíta tak, že od predajnej ceny odrátate náklady na predaj tovaru. Na pochopenie hrubého zisku je dôležité poznať rozdiel medzi variabilnými a fixnými nákladmi (www.lanme.se).

Variabilné náklady sú také, ktoré sa menia v závislosti od množstva výrobku, ktorý sa vyrába, a ktoré vznikli ako priamy dôsledok výroby produktu. Variabilné náklady zahŕňajú použité materiály, prácu, obal, prepravu, platy výrobných pracovníkov, pomôcky pre závod alebo sklad a náklady na odpisy výrobných zariadení a strojov. Fixné náklady sú vo všeobecnosti statickejšie. Zahŕňajú výdavky ako sú služby, telefón pre kanceláriu, platy a mzdy kancelárskych pracovníkov, predajcov a vlastníkov, dane z miezd a zamestnanecké odmeny, reklamné, propagačné a iné výdavky na predaj, poistenie a prenájom. Variabilné náklady sa vykazujú ako náklady na predané tovary.

Pevné náklady sa počítajú ako prevádzkové náklady, niekedy nazývané aj predajné a všeobecné administratívne náklady. Kým hrubý zisk je vyjadrený v eurách, hrubé ziskové rozpätie je vyjadrené ako percento. Je rovnako dôležité sledovať aj toto, pretože Vám umožňuje sledovať trendy ziskovosti.

Toto je kritické, pretože mnohé podniky sa dostali do finančných problémov so zvyšujúcim sa hrubým ziskom, ktorý sa zhoduje s klesajúcim hrubým ziskovým rozpätím. Hrubé ziskové rozpätie sa vypočíta ako hrubý zisk, ktorý vydelíme predajnou cenou a získame tak hrubú maržu zisku.

Existujú dva kľúčové spôsoby, ako zlepšiť svoju hrubú maržu. Po prvé, môžete zvýšiť svoje ceny. Po druhé, môžete znížiť náklady na výrobu svojho tovaru. Samozrejme, to je ľahšie povedané, než sa to prevedie do praxe. Zvýšenie cien môže spôsobiť pokles predaja. Ak predaj klesne príliš veľa, nemusíte generovať dostatok hrubých výnosov na pokrytie prevádzkových nákladov. Zvýšenie cien vyžaduje veľmi dôkladné čítanie inflačných mier, konkurenčných faktorov a základnej ponuky a dopytu po produkte, ktorý vyrábate.

Druhým spôsobom zvyšovania hrubého ziskového rozpätia je zníženie variabilných nákladov na výrobu Vášho produktu. To sa dá dosiahnuť znížením nákladov na materiál alebo efektívnejším výrobkom. Objemové zľavy sú dobrý spôsob, ako znížiť náklady na materiál – jämför smslån. Čím viac materiálu nakupujete od dodávateľa, tým je pravdepodobnejšie, že Vám ponúknu zľavy. Ďalším spôsobom, ako znížiť náklady na materiál, je nájsť menej nákladného dodávateľa. Môžete však obetovať kvalitu, ak nie je zakúpený tovar vyrobený dôkladne.

Či už začínate výrobu, veľkoobchod, maloobchod alebo služby, mali by ste vždy hľadať spôsoby, ako efektívnejšie dodať svoj produkt alebo službu. Musíte však tiež vyvážiť problémy v oblasti efektívnosti a kvality, aby ste sa uistili, že bude ich pomer vyrovnaný. Mnoho majiteľov firiem je často zmätených pri označením hrubého ziskového rozpätia. Zatiaľ čo vypočítať toto rozpätie po celý rok pre Vaše podnikanie je veľmi jednoduché, používanie tohto nástroja na označovanie denných výsledkov pre spracovanie cenových ponúk je komplikovanejšie. Je to však ešte dôležitejšie.

Pozrieť sa na čísla z minulého roka Vám pomôže pochopiť, kde ste boli, a dáva Vám priame nástroje k úspechu. Ale výpočet hrubého zisku pre jednotlivé pracovné miesta ovplyvní Vašu firmu v budúcnosti a môže často činiť rozdiel v prevádzke ziskovej alebo stratovej operácie Vášho nového podniku.